Historiek

BalanCirk is een vzw die sedert jaren de circuskunsten promoot door het geven van workshops en lessen op wekelijkse basis. Ook op verplaatsing op scholen en  events geven  we ieder jaar honderden jongeren een eerste kennismaking of initiatie in de circustechnieken.

Wat een tiental jaren geleden ontstond vanuit vrije ontmoetingen tussen jongleurs in het park, evolueerde naar een vaste groep die op geregelde tijdstippen een verscheidenheid aan technieken aan elkaar wilde bijleren (in de Sporthal van St.-lambrechts-Herk).

Samen met Wouter Wijnants en Jonas Verbeek werd de naam BalanCirk geboren, en wilden we naast de vrije ontmoetingen ook nieuwe jongeren inwijden in de circustechnieken.Hiervoor kozen we ervoor om onze eigen locatie te zoeken in Alken en op wekelijkse basis lessen in te richten.

Alhoewel we merkten dat er voldoende interesse was, werd het moeilijk om verder uit te breiden. De locatie in Alken was niet zo geschikt en besloten daarom ook lessen in te leggen in het Hasseltse (Klein Atheneum en Xios-Hogeschool). Hierdoor werd onze werking dan weer verspreid wat voor veel praktische rompslomp zorgde.

Voor het schooljaar 2009-2010 hebben we beslist om onze werking te centraliseren. Samen met de hulp van de Jeugddienst konden we onze intrek kunnen nemen in de Basisschool Catharina in de Jan Palfijnstraat te Hasselt.

Jonas en Wouter verlieten BalanCirk en Adelheid Hoewaer en Tim Goutsmit vervoegden het team. Met dit nieuwe team werkten we verder aan de kwaliteit en kwantiteit van de lessen van BalanCirk. De eerste specialisatielessen werden op touw gezet, en ook de werking in Genk kwam erbij. We haalden een mooie subsidie binnen waarmee ook ons arsenaal aan circusmateriaal konden vernieuwen en uitbreiden. Ook begonnen enkelen van de oudste leden (Wouter Nys, Nina Van Schepdael, Dries Stals) mee les te geven en volgden hiervoor ook de bic-cursus (begeleider in de circuskunsten, georganiseerd door het Vlaams Circuscentrum.

Na enige tijd wierp het harde werk zijn vruchten af en werd de nieuwe locatie wat te klein voor onze groeiende vzw.

Jammer genoeg verlieten Tim en Aat de vzw, en ook Wouter Nys en Nina gingen studeren... Maar er kwamen ook weer nieuwe gezichten bij. Koen Maryns, Niels Knaepen en Joeri Helaers brachten hun ervaring mee om aan de kar te trekken bij BalanCirk vzw.

Sinds vorig schooljaar (2015-2016) namen we onze intrek in het Atheneum in Hasselt van waaruit we de groepjes en het lessenaanbod konden laten groeien.

Maar ook de omkadering, en betrokkenheid van de ouders groeiden geleidelijk. Na het tentverhaal van ons tienjarig jubileum op Kiewit domein nam de vriendengroep van BalanCirk, een vliegende start. Met de hulp van een 10 tal (heel) ge-engageerde ouders, zorgden we dat het 10 jarig jubileum een succes werd waar om en bij de 1000 mensen naar kwamen kijken. Vele helpende handen, maakten het werk licht (en plezanter!) en hierbij ontstond dus de vriendengroep van BalanCirk, die bij tal van acties en natuurlijk onze jaarlijkse voorstelling, paraat staat om de handen uit de mouwen te steken.

Contact gegevens

Circusatelier BalanCirk vzw

Telefoon: +32 [0] 492 94 72 87
E-mail: info@balancirk.be
Website: www.balancirk.be
Facebook: @balancirk